Oferta

Zachęcam do zapoznania się z moją kompleksową ofertą. Jeśli mieliby Państwo pytania dotyczące zakresu możliwych usług, sposobu współpracy lub jakiekolwiek inne to zapraszam do kontaktu.

REJESTRACJA FIRMY / WSPARCIE KLIENTA

Wspomagam klienta w rejestracji działalności gospodarczej, wprowadzam innowacyjne rozwiązania polegające nie tylko na elektronicznej wysyłce dokumentów ale także na wsparciu i doradztwie na każdym etapie prowadzonej działalności. Stosuję najnowsze i najskuteczniejsze rozwiązania technologiczne pozwalające na bezpieczny przesył i archiwizację danych klienta. Moje usługi są elastyczne i można je dowolnie konfigurować pod potrzeby klienta. Staram się patrzeć prospektywnie, z uwzględnieniem możliwych skutków bieżących działań klienta.

KSIĘGOWOŚĆ

Prowadzenie ksiąg rachunkowych, czyli pełnej księgowości oraz sporządzanie sprawozdań finansowych i raportowanie. Rachunkowość uproszczona w postaci książki przychodów i rozchodów i ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, rozliczenia roczne. Usługi kompleksowe obejmujące wszelkie obowiązki wynikające z przepisów prawa bilansowego i podatkowego.

VAT / JPK

Ewidencja i przygotowanie rejestrów VAT oraz deklaracji rozliczeniowych z tytułu tego podatku. Ewidencja i rozliczenia w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego

ZUS / KADRY I PŁACE

Kompleksowa obsługa kadrowo-płacowa oraz rozliczenia z ZUS. Obliczanie wynagrodzeń, zasiłków, sporządzanie list płac, prowadzenie akt pracowniczych.

NOWOŚĆ! KSIĘGOWOŚĆ DLA LEKARZY

Oferuję prowadzenie księgowości dla lekarzy. Mam duże doświadczenie we współpracy z sektorem medycznym. Współpraca przebiega w sposób szybki i prosty bez konieczności comiesięcznych spotkań, głównie online, co pozwala zaoszczędzić  i tak deficytowy dla lekarza czas. Zapraszam!